Kundinsikter ökar affärs-möjligheterna

Företagens värde skapas utanför företagen, hos kunderna. Kundperspektivet är centralt i allt utvecklingsarbete. Varje investering i kundinsikter ökar affärsmöjligheterna och minskar affärsriskerna. 

 

bc group ab använder metoder där kundbehov är centrala och där emotionella drivkrafter är minst lika viktiga som rationella. Vi vet hur företag får bästa hävstången på investeringar i kundinsikter och hur fallgropar undviks vid användning av insikter. 

 "Smarta, nya idéer bygger på tydliga kundvärden, som ingen annan (konstigt nog) hunnit upptäcka (för de är självklara när man kommer på dem)" 

Blue Ocean Strategy

Hur skapas bästa hävstången på investeringar i kundinsikt?

Fokusera på resultat

Börja med affärsmål och varumärkesmål. Konsumentinsikter har inget värde i sig själv. Det viktiga är hur de används och med vilket resultat. bc groups gedigna researchkunskap och fokus på affärerna sparar tid och pengar.

Ni ska få insikter
Kundinsikter ger full kraft till förändring först när företagets medarbetare får insikterna eller ännu hellre skapar insikterna själva. Vi ser till att medarbetare engageras i insiktsarbetet.

Som du frågar får du svar
Konkreta frågor om framtiden kan ingen svara på (även om man svarar). Vi kan fråga konsumenter om utveckling av befintliga produkter och tjänster, men för framtida innovationer så krävs ett annat angreppssätt. bc group ab bemästrar detta hantverk.

Alla kan vara kreativa
Kreativa workshops med företag och konsumenter är effektiva hjälpmedel vid utveckling av produkter och tjänster. Kreativitet skapas bäst i en blandning mellan kaos och perfektionism. Ramar och verktyg är en del i den kreativa utmaningen. Vi skapar förutsättningarna och leder företag genom processer där medarbetarnas kreativitet frigörs och leder framåt till konkreta koncept.

IRL-program
Reducera risken att bli hemmablind, vila i tidigare framgångar eller följa andras framgångar genom kontakt med kunder och konsumenter i deras verklighet. bc group hjälper företag med IRL-program. Programmen säkerställer företagens kontinuerlig kontakt med marknaden och vi ser till att kunskapen används för att generera affärsmöjligheter.