Kundinsikt och kommunikation


bc group ab utvecklar marknadsstrategier baserade på kundinsikter och kommunikativa strategier som skapar proaktivitet. Vi hjälper till att skapa en kunddriven utveckling av företaget eller organisationen. Vi har erfarenhet från arbete med media, företagsledning, marknadsföring, FMCG, detaljhandel, bank och finans, offentlig sektor, journalistik och kommunikativ rådgivning.  

 

Det är genom relationer och kommunikation som förtroende byggs. Vi brinner för att förstärka företagets framgångsfaktorer och göra dem synliga.


Hantverksskicklighet finns inom:

  • Proaktiv kommunikation
  • Kriskommunikation
  • Undersökningar 
  • Användningen av undersökningar
  • Affärsutveckling med kundinsikter
  • Facilitering och processledning

Immateriella värden motsvarar cirka tre fjärdedelar av företagens totala värden, vilket visar att det är hos kunderna som de stora värdena skapas.