Våra undersökningar hjälper dig att fatta rätt beslut.
Våra undersökningar hjälper dig att fatta rätt beslut.

Kundinsikt och kommunikation viktiga byggstenar FÖR AFFÄRERNA

KUNDERna
​ÄGER! 
 

Framgångar bygger mer och mer på relationer och mindre och mindre på envägskommunikation från företaget. Värdet på företaget finns hos kunderna

bc group har lång och grundmurad erfarenhet av marknadsstrategier som bygger på kundinsikt liksom kommunikations-planering som skapar proaktiv kommunikation.

utveckla med KUNDinsikt

Vi stödjer och genomför marknadsföringsprojekt med kundperspektivet som ledstjärna. Insikter om kundernas motiv och behov är basen för att utveckla företagets affärer. 
 
Exempelvis genom att: 

Ta fram starka koncept utifrån konsumentbehov med kunder som inspirationskällor

Utveckla företagets marknad genom segmentering och kundutveckling

Utveckla varumärket med
hjälp av bland annat varumärkesmätningar  
Säkerställa kundperspektivet i all utveckling via intervjubaserade undersökningar

proaktiv kommuni-
kation

Vi stödjer våra kunder med kommunikation som stärker varumärket och skapar hävstång för affärerna.

Exemplevis genom att: 

Säkerställa utifrån- och in perspektivet 

Skapa strategisk långsiktig kommunikation

Skapa proaktiv kommunikation

Ta fram faktabaserade beslutsunderlag inom kommunikation

Genomföra och kommunicera PR-undersökningar